Notice: Undefined index: HTTPS in /var/www/vhosts/devinkgevelwerken.nl/httpdocs/core/config/config.inc.php on line 56

Notice: Undefined index: d4304595 in /var/www/vhosts/devinkgevelwerken.nl/httpdocs/core/config/config.inc.php on line 56
De Vink Gevelwerken - Gevelrestauratie-Leiden restauratie luchtkalk voegwerk, metselwerk en pleisterwerk
Gevel restauratie

Gevel restauratie

Restauratie is de techniek die een gebouw of object met cultuurhistorische waarde in zijn oorspronkelijke staat hersteltAl meer dan 110 jaar staat restauratie familiebedrijf De Vink voor traditioneel ambachtsschap met authentieke historische materialen. Sinds 1902 zijn wij specialist in het restaureren en conseveren van ambachtelijk voegwerk, stucwerk, natuursteen, beton en historisch metselwerk. De door de Vink Restaurateurs gebruikte luchtkalk mortel recepturen en ambachtelijke technieken hebben zich in de praktijk bewezen. Ambachtelijk pleisterwerk, metselwerk en voegwerk met authentieke restauratie kalkmortels zorgen voor een harmonieus gevelbeeld en duurzame restauraties. Door toevoeging van een puzollaan aan de mortel wordt de waterdichtheid en zoutwaterbestendigheid van de kalk verbetered, een eeuwenoude techniek die de Romeinen al gebruikten voor de productie van mortel. Bijna onzichtbare reparaties aan baksteen, natuursteen, voegwerk, pleisterwerk en ornamenten, compatibel uitgevoerd in de juiste kleur en structuur. Met gevoel voor historie en kennis van materialen geven wij een gebouw zijn oorspronkelijke uitstraling en karakter terug.

Meer dan 110 jaar ervaring vindt u niet alleen terug in ons ambachtelijk werk, maar ook in het voortraject. Kennis van zaken, materialen, herkenning van gebreken en denken in oplossingen. Tot op de dag van vandaag werken onze specialisten volgens de oude tradities met traditionele materialen en ambachtelijke technieken om de duurzaamheid van ons werk te waarborgen.

Bezit u een woning of object dat op de monumentenlijst staat, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij leveren toonaangevend vakmanschap en zijn bekend met de eisen die de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ( RCE ) stelt.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voert de Monumentenwet uit. Dat houdt onder meer in dat deze rijksdienst subsidies verleent. 

Bij de restauratie en het conserveren van gevels bestaat een voortdurende spanning tussen de wens om een gaaf en deugdelijk stuk werk af te leveren en de wens om historische elementen te respecteren. Kan een onderdeel gehandhaafd blijven of is vervanging onvermijdelijk? Samen met u maken wij een verantwoorde duurzame afweging. Uitgangspunt voor een verantwoorde restauratie is het Charter van Venetie  een internationaal handvest waarnaar elke specialist zich richt. Het charter formuleert uitgangspunten voor instandhouding en herstel.

Van het metselwerk, stucwerk en voegwerk van een historisch gebouw kunnen we vaak niet alleen de verschillende bouwfasen aflezen maar ook heel wat bouwhistorische en technische informatie. Voegwerk, pleisterwerk en natuursteen zijn voorts bepalend voor een groot deel van het uiterlijk en karakter van het gebouw. Het bepaalt mede de monumentale waarde van een historisch bouwwerk. Het is daarom erg belangrijk hier rekening mee te houden wanneer herstel aan voegwerk, pleisterwerk of metselwerk noodzakelijk is. Oude materialen en oude technieken dienen te worden gerespecteerd en waar mogelijk geconserveerd voor de toekomst. Aan te brengen restauraties dienen compatibel, en reversibel, te zijn met hun omgeving en het gebouw technisch niet negatief te beinvloeden. Een verkeerde samenstelling of uitvoering kan het gebouw immers meer schade berokkenen dan bescherming bieden.

Na een deskundige restauratie is het van belang een advies plan te maken over het toekomstige beheer en onderhoud  van het monument om de kwaliteit op het gewenste niveau te houden. Een advies plan met logboek, waarin staat beschreven hoe en wanneer een inspectie, onderhoud en eventuele schoonmaak dient plaats te vinden om het object in stand te houden. Tijdig schoonmaken, inspecteren, repareren en vastleggen van de conditie is de meest effectieve methode om vroegtijdige schade of verval te constateren en te verhelpen. Mocht in de verre toekomst een reparatie nodig blijken, dan geeft het logboek de conditie van het object in de tijd weer. Natuurlijk dienen wij u graag van advies en uitvoering.  Zo bent u er altijd van verzekerd dat de te verrichten werkzaamheden door onze vertrouwde specialisten en restaurateurs worden uitgevoerd.

Wilt u meer weten over gevel restauratie of ons bedrijf?

Vult u dan de gegevens in op onze contact pagina, telefoon 06 54203929 / 06 29052777 of mail info@devinkgevelwerken.nl 

Gevel restauratie steenschuur Leiden 

De Vink Gevelwerken heeft als gevelrestauratie bedrijf sinds 1902 succesvolle restauraties aan monumenten en rijksmonumenten verricht. Deze gevel restauraties en monumentale gevelreiniging hebben tevreden klanten opgeleverd in o.a. Leiden, Wassenaar, Gouda, Scheveningen, Delft, Den Haag, Oegstgeest en Amsterdam. De Vink Restauratiewerken, geeft sinds 1902 het verleden weer toekomst.